Giữ vững quan điểm!


Muốn làm hài lòng người khác là điều rất tốt đẹp và cần thiết, nhưng không phải là mục đích hàng đầu của cuộc sống chúng ta. Dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng không bao giờ có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, bởi mỗi người là một bản thể khác biệt với những suy nghĩ và ý kiến không lúc nào trùng khớp.

Hơn nữa, khi việc làm vừa lòng người khác đã trở thành nỗi ám ảnh, chúng ta có nguy cơ đánh mất chính bản thân mình. Chúng ta chỉ còn quan tâm tới cảm nhận, suy nghĩ của những người xung quanh mà không còn có chính kiến của riêng mình trong tất cả mọi việc.

Cuộc đời này là của chúng ta. Ta có toàn quyền sống theo ý mình mà không cần phải phụ thuộc hay phục tùng ai khác. Hãy đừng ngại nói lên ý kiến của mình, bởi nó cho thấy bạn có một cá tính riêng. Bất đồng quan điểm không phải bao giờ cũng đáng sợ và làm rạn nứt mối quan hệ. Đôi khi những sự khác nhau lại trở thành điểm đặc biệt và hấp dẫn của ta trong mắt người khác. Và quan trọng hơn, khi ta giữ vững quan điểm của mình, ta sẽ giành được sự tôn trọng từ những người khác và từ chính bản thân mình.

LEO BUSCAGLIA  

Tags:

One response to “Giữ vững quan điểm!”

  1. Ngọc Hằng Trần Thị says :

    Giữ vững quan điểm!

    Muốn làm hài lòng người khác là điều rất tốt đẹp và cần thiết, nhưng không phải là mục đích hàng đầu của cuộc sống chúng ta. Dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng không bao giờ có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, bởi mỗi người là một bản thể khác biệt với những suy nghĩ và ý kiến không lúc nào trùng khớp.

    Hơn nữa, khi việc làm vừa lòng người khác đã trở thành nỗi ám ảnh, chúng ta có nguy cơ đánh mất chính bản thân mình. Chúng ta chỉ còn quan tâm tới cảm nhận, suy nghĩ của những người xung quanh mà không còn có chính kiến của riêng mình trong tất cả mọi việc.

    Cuộc đời này là của chúng ta. Ta có toàn quyền sống theo ý mình mà không cần phải phụ thuộc hay phục tùng ai khác. Hãy đừng ngại nói lên ý kiến của mình, bởi nó cho thấy bạn có một cá tính riêng. Bất đồng quan điểm không phải bao giờ cũng đáng sợ và làm rạn nứt mối quan hệ. Đôi khi những sự khác nhau lại trở thành điểm đặc biệt và hấp dẫn của ta trong mắt người khác. Và quan trọng hơn, khi ta giữ vững quan điểm của mình, ta sẽ giành được sự tôn trọng từ những người khác và từ chính bản thân mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: